I Kongres Radom Przyszłości

Klient: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości 

Projekt: LDS